IGM Opeka d.o.o Smederevska Palanka se nalazi u neposrednoj blizini autoputa BeogradNiš. Od Beograda je udaljena oko 80 kilometara.

Ciglarstvo u Smederevskoj Palanci ima stogodišnju tradiciju. IGM “Opeka” nastala je aprila meseca 1898. godine, kao “Ciglana” u Palanci, koju je napravio Stevan Dimić – prema zapisima objavljenim u knjizi: “Privredni razvoj Jugoslavije “ štampane 1924 godine.

Posle Drugog svetskog rata ”Ciglana” se nacionalizuje i postaje društvena svojina.

 

Tokom postojanja prolazi kroz značajne faze-etape razvoja. 2002 godine izvršena je rekonstrukcija pogona, potpuno je automatizovan proces proizvodnje od pripreme sirovine prerade do istovara i pakovanja pečenih proizvoda. 2003 godine IGM “Opeka” prodajom postaje privatno vlasništvo.

Danas IGM “Opeka” se svrstava u red najmodernije opremljenih ciglana koja se bavi proizvodnjom proizvoda od pečene gline za potrebe građevinarstva (za izradu zidova i tavanica). Ugradnjom savremene opreme smanjena je potrošnja energenata i time smanjena emisija štetnih materija u okolinu.

Pri proizvodnji koriste se sirovine iz prirode: glina, pesak i voda. Kao pogonsko gorivo koristi se prirodni gas – kvalitetan energent koji najmanje zagađuje okolinu – životnu sredinu. Na kraju proizvodnog procesa dobijaju se potpuno prirodni – ekološki proizvodi koji ugradnjom u objekte osiguravaju ugodnu mikroklimu i zdravo stanovanje.

IGM Opeka ima širok asortiman proizvoda i to : Šuplji blokovi , Giter blok, Fasadna ciglaekoterm blokoviGiter cigle reljefne, Cigle glatkeFert ispuna , Opeka za pregradne zidove,  Fert kanalice razdvojene  , Spojena fert kanalica

Proizvodi se odlikuju izuzetnim kvalitetom, ispunjavaju zahteve evropskih standarda (EN771-1, EN15037-3) te svojim karakteristikama predstavljaju najpovoljnije rešenje za kvalitetnu izgradnju objekata za stanovanje. Stalnost kvaliteta potvrđuje se internim fabričkim kontrolama i kontinuiranim eksternim kontrolama od strane IMS Beograd. Fabrička proizvodna kontrola (FPC) sertifkovana je od strane CIESSE Bugarska i IMS Beograd.

Da bi se zahtevani kvalitet obezbedio IGM “Opeka” je uvela integrisani sistem menadžmenta prema standardima ISO 9001 i ISO 14001, što znači da posebnu pažnju poklanja praćenju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i unapređenju sistema zaštite životne sredine. Menadžment preduzeća je usredsređen na zahteve svojih korisnika – kupaca, na kvalitet svojih proizvoda i pratećih usluga, imajući pri tome u vidu da jedino kvalitetan proizvod i kvalitetna usluga obezbeđuju trajno mesto na tržištu.

opeka social marketing facebook  instagram opeka smed palanka opeka you tube chanel