INDUSTRIJA GRADJEVINSKOG MATERIJALA – IGM  OPEKA

Naši proizvodi: giter blok , blok za pregradne zidove , termo blok, fert kanalica , fert ispuna, šuplji blok sa horizontalnim i vertikalnim šupljinama, giter sa žljebom, ekoterm blok, ekoterm pregradni blok, fasadna cigla glatka, fasadna cigla reljefna.

Stalnost kvaliteta potvrđuje se internim fabričkim kontrolama i kontinuiranim eksternim kontrolama od strane IMS Beograd. Fabrička proizvodna kontrola je sertifikovana je od strane CIESSE Bugarska i IMS Beograd.

Da bi se zahtevani kvalitet obezbedio IGM “Opeka” je uvela integrisani sistem menadžmenta prema standardima ISO 9001 i ISO 14001, što znači da posebnu pažnju poklanja praćenju i unapređenju  sistema zaštite životne sredine.

IGM Opeka sertivikat zastita zivotne sredine industrija-gradjevinskog-materijala-125-godina-tradicije-i-kvaliteta

opeka social marketing facebook instagram opeka smed palanka opeka you tube chanel